Tuesday, March 27, 2012

terbang dulu


saya harap masalah saya terbang dulu,
saya harap sedih saya terbang dulu
saya harap jahil saya terbang dulu
saya harap angkuh saya terbang dulu
saya harap sombong saya terbang dulu
saya harap malas saya terbang dulu

2 comments: